ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕΓΑΡΑ | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021

Ένα εντατικό εργαστήριο δημιουργικής φωτογραφίας με εφήβους 15 έως 17 ετών, στο οποίο μάθαμε τους βασικούς κανόνες της φωτογραφικής τέχνης, ενώ βυθιστήκαμε στα μυστικά και τη μαγεία της.

Σκοπός του εργαστηρίου ήταν η ομαδική δραστηριότητα «εκτός οθόνης»,
ενώ μαθαίνουμε να εκφραζόμαστε οπτικά και μέσω τεχνικών αφήγησης.

Η προσωπική εξερεύνηση ως όχημα και ο φωτογραφικός φακός ως εργαλείο δημιούργησαν ένα ταξίδι αυτογνωσίας που ενίσχυσε τους συμμετέχοντες και τον διαπροσωπικό διάλογο. Το διαδικτυακό εργαστήριο πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2020 έως τον Ιανουάριο του 2021 με εφήβους από την Αθήνα και τα Μέγαρα.

Share This Post