Μέθοδοι συμμετοχικού διαλόγου από την τέχνη της συμμετοχικής ηγεσίας.(site specific performance, υπό τη μορφή σύγχρονου τελετουργικού ‘Μετάβαση’)

World Cafe & Πρακτική του Κύκλου : Το World Cafe είναι  απλή, αποτελεσματική και ευέλικτη μεθοδολογία ομαδικού διαλόγου μεγάλων μεσαίων ή και μικρότερων ομάδων. Με τη μέθοδο του World Cafe διερευνούνται κεντρικά θέματα του ζητήματος που το συζητάμε σε μικρές ομάδες τραπεζιού/κύκλου. Η συζήτηση πραγματοποιείται σε πολλούς γύρους 20-30 λεπτών, με την ατμόσφαιρα του καφέ να έχει ως στόχο να επιτρέψει πιο χαλαρές και ανοιχτές συνομιλίες.

Η διαδικασία βοηθάει την αλληλεπίδραση και τον διάλογο τόσο σε μεγάλες όσο και σε μικρές ομάδες. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για να προσεγγίσουμε την συλλογική σοφία σε μεγάλες ομάδες ατόμων σε μια πολύ ευέλικτη μορφή που προσαρμόζεται σε ποικίλους σκοπούς –  χτίσιμο σχέσεων, βαθύ αναστοχασμό και σχεδιασμό δράσεων. 

Η Δέσποινα Οικονόμοπουλου έκανε με υποτροφία την επίσημη εκπαίδευση στις μεθοδολογίες συμμετοχικού διαλόγου το 2018, το πρόγραμμα μαθητείας το 2019 και τα τελευταία τρία χρόνια ασκεί τις εν λόγω μεθόδους σε διαφορετικά πλαίσια τέχνης, κινηματογραφικής παραγωγής, κοινωνικών διαδικασιών και εκπαίδευσης.

Pin It on Pinterest

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close